piektdiena, 2009. gada 16. janvāris

centriņu iekārtojot

Mūsu centriņš atsāka savu darbību 2008. gada jūnijā. Darba bija ļoti daudz. Vajadzēja veikt pamatīgu tīrīšanu, kārtošanu, noformēšanu. Naudas līdzekļu mums bija ļoti maz, toties rokas čaklas. Visi kopā mēs centriņā iedvesām jaunu dzīvību. Lai arī mums nebija naudas par ko iegādāties jaunus galdus, krēslus, datorus un citas vajadzīgas lietas, mēs vecās pamatīgi uzlabojām. Mūsu sienas rotā krāšņi zīmējumi. Galdi un krēsli ir ar interesantiem ornamentiem un tas viss ir tapis ar pašu rokām un no visas sirds!Centriņa vadītāja Valda ar jauniešiem nopūlējās pamatīgi līdz atbrīvoja telpas no vecajiem krāmiem, kurus bija atstājuši iepriekšējie iemītnieki. Bet pēc tam sākās uzkopšanas un noformēšanas darbi.


1 komentārs: